SoftMedica Dokumentacja Elektroniczna

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określającego, co stanowi dokumentację medyczną, w jaki sposób powinna być przetwarzana i udostępniana. Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Moduł SoftMedica Dokumentacja Elektroniczna spełnia wszystkie wymagane prawem wymagania, niezbędne do wytwarzania oraz przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wybrane cechy modułu:
 1. Wytwarzanie dokumentów w sposób jednoznacznie identyfikujący wytwarzającego, czas wytworzenia oraz wersję dokumentu.
 2. Możliwość podpisywania dokumentacji certyfikatem elektronicznym – podpisy cyfrowe.
 3. Obsługa kart kryptograficznych.
 4. Możliwość eksportu do formatu PDF, XML.
 5. Obsługa standardu CDA HL7.
 6. Możliwość załączania dokumentacji zewnętrznej (digitalizacja).
 7. Zgodność z opracowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony regułami biznesowymi i walidacyjnymi dla typów elektronicznych dokumentów medycznych – Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA, która jest polską implementacją standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1.
 8. Możliwość umieszczania dodatkowych oznaczeń na dokumentach (sygnatury – sumy kontrolne).
 9. Szybkie wyszukiwanie dokumentacji.
 10. Możliwość zbiorczego eksportu dokumentacji.
 11. Współpraca z modułem SoftMedica Portal Pacjenta oraz SoftMedica Wyniki Online.
SoftMedica XYZMO SIGNificant Java SDK

Podpis biometryczny na tablecie

Bezpieczny podpis elektroniczny (biometryczny) złożony na specjalnym urządzeniu zwanym tabletem lub padem. Unikalna technologia opracowana przez firmę XYZMO (https://www.xyzmo.com) zapewnia pełną zgodność z przepisami prawa w zakresie skuteczności podpisu składanego w takiej formie.

Rozwiązanie spełnia wymogi min. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – kliknij, aby pobrać dokument w języku polskim: dyrektywa

Pismo stanowiące oficjalne potwierdzenie firmy Namiral Qualified Trust Service Provider atestujące, że rozwiązanie techniczne Podpisu Biometrycznego uzyskane poprzez SDK xyzmo dla Java’y, z technicznego punktu widzenia całkowicie zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi dla zaawansowanego podpisu elektronicznego w artykule 26 Przepisów Unii Europejskiej Nr 610/2014 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy z 23 lipca 2014 o identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku internetowym i odwołującej Dyrektywę 1999/93/EC (nazywaną następnie Regulacją eIDAS): kliknij aby pobrać.

Opracowanie XYZMO (Namirial’s) w języku angielskim: A guide on eIDAS 910/2014 Namirial DTM solution for legally compliant e-signatures

Pytania i odpowiedzi dotyczące rozwiązania (w języku angielskim, źródło: strona internetowa XYZMO (Namirial’s)):
https://www.xyzmo.com/resources/digital-signature-faq#EU910

Filmy prezentujące wachlarz zastosowań podpisu oraz przykładowy proces weryfikacji autentyczności podpisu (w języku angielskim, źródło: strona internetowa XYZMO (Namirial’s)).
https://www.xyzmo.com/resources/e-signature-tutorials


Dokumenty podpisywane elektronicznie w programie SoftMedica

 1. Karta badania profilaktycznego.
 2. Karta badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 3. Karta badania kierowcy.
 4. Karta badania na broń.
 5. Karta badania na licencję.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy.
 7. Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej.

Rejestry:

 1. Rejestr wydanych orzeczeń profilaktycznych.
 2. Rejestr wydanych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych.