Aktualizacja SoftMedica 0.25.8

Szanowni Państwo,

od dnia 22.03.2022 będzie sukcesywnie udostępniana aktualizacja dla sytemu SoftMedica.

Nowa wersja oprogramowania oznaczona jest: 0.25.8, natomiast wersja bazy danych oznaczona: 1.5.715.

Dostosowano recepty do obsługi osób z Ukrainy.

Opis: Dokument recepty/recepty refundowanej.

 1. Identyfikatory dokumentów potwierdzających tożsamość obywateli Ukrainy.

Rozszerzona została lista rodzajów identyfikatorów dokumentów potwierdzających tożsamość osób z Ukrainy. Nowa lista rodzajów identyfikatorów dokumentów potwierdzających tożsamość zawiera:

    2.16.840.1.113883.4.330.804 – Identyfikator paszportu Ukrainy

    2.16.840.1.113883.3.4424.1.2.804 – Identyfikator numeru dowodu osobistego w Ukrainie

    2.16.840.1.113883.3.4424.1.3.804 – Identyfikator prawa jazdy w Ukrainie

    2.16.840.1.113883.3.4424.1.8.616 – Numer Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca w Polsce (TZTC)

 1. Wystawianie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy.

 Możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy, która legalnie przekroczyła granicę RP od 24 lutego 2022 r., po spełnieniu następujących warunków technicznych w dokumencie recepty:

 – Użycie jednego z w/w identyfikatorów dokumentu tożsamości lub nadanego tej osobie nr PESEL.

 – Zastosowanie uprawnienia dodatkowego “IN” (W przypadku obywatela Ukrainy z nadanym już nr PESEL, również należy zastosować uprawnienie dodatkowe “IN” ponieważ ta osoba nie będzie miała statusu ubezpieczonego w systemie EWUŚ).

 – Brak wskazania identyfikatora płatnika usługobiorcy (analogicznie jak dla osób z numerem PESEL). – Brak użycia szablonu wskazującego na dokument potwierdzający prawo do świadczeń (2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 – tego, którego używa się przekazania nr karty EKUZ dla obcokrajowców).

Zastosowanie powyższych warunków skutkuje brakiem błędu reguły REG.WER.2671, która kontroluje wskazanie dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń.

Dodano:

 • Dodano funkcję aktualizacji zdarzenia medycznego.
 • Dodano możliwość realizacji eSkierowania wystawionego poza jednostką przyjmująca do realizacji.
 • Zaktualizowano biblioteki SoftMedica- eZLA.
 • Dodano uprawnienia do dokumentacji elektronicznej (Dokumentacja elektroniczna – modyfikacja ustawień wytwarzania, Przeglądarka dokumentacji elektronicznej – import, eksport, wydruk, usuwanie dokumentu.

Poprawiono:

 • Zoptymalizowano czas wczytywania widoku kart badań do rozliczenia i generowania rachunków.
 • Zoptymalizowano czas do pojawiania się programu po wpisaniu hasła.
 • Poprawiono możliwość zmiany i usunięcia konsultacji specjalistycznych i badań pomocniczych w karcie badania nauczyciela.
 • Poprawiono podgląd załączników powiązanych z kartą badania pod F3, jeżeli załącznik w karcie badania jest w formacie ok*.jpeg
 • Zoptymalizowano czas do pojawienia się okienka z podpisem biometrycznym w karcie profilaktycznej.
 • Powiększono pole Wnioski w badaniu neurologicznym.
 • Poprawiono wyświetlanie tekstu w interfejsie Zaświadczenia Strażaka OSP przy niższych rozdzielczościach ekranu.