Aktualizacja SoftMedica do wersji 25.17

Szanowni Państwo,

od dnia 21.04.2022 będzie sukcesywnie udostępniana aktualizacja dla sytemu SoftMedica.

Poniżej zestawienie zmian od wersji 24.9 do wersji 25.17:

Poprawiono:

 • Zoptymalizowano czas wczytywania widoku kart badań do rozliczenia i generowania rachunków.
 • Zoptymalizowano czas do uruchomienia programu po wpisaniu hasła.
 • Poprawiono podgląd załączników powiązanych z kartą badania pod F3, jeżeli załącznik w karcie badania jest w formacie *.jpeg.
 • Zoptymalizowano czas do pojawienia się okienka z podpisem biometrycznym w karcie profilaktycznej
 • Powiększono pole Wnioski w badaniu neurologicznym.
 • Poprawka w interfejsie zaświadczenia OSP.
 • Poprawka w widoku karty badań do rozliczenia (informacja o rodzaju badania).
 • Poprawka w szablonie email, zapis po zmianie treści szablonu.
 • Poprawka w wydzieleniu świadectwa duńskiego oraz świadectwa Wyspy Owcze.
 • Poprawka we wielkości okienka z Oddziałem NFZ w edycji danych pracownika.
 • Poprawka na rachunku szczegółowym dla firmy z wybraną jednostką macierzystą w kodzie kontrahenta.
 • Poprawka w rozliczaniu odbiorcy rachunku – pracownika w firmie „na własny wniosek”.
 • Poprawka w raporcie „Nieorzeczone karty badania” w okresie dla firmy i w okresie.
 • Wyłączono obowiązkowość pola „Zniżka na badanie” w karcie laboratoryjnej.
 • Zmodyfikowano zakładkę skierowania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej dla lekarza profilaktyka.

Dodano:

 • Dostosowano recepty do obsługi osób z Ukrainy.
 • Dodano funkcję aktualizacji zdarzenia medycznego.
 • Dodano możliwość realizacji eSkierowania wystawionego poza jednostką przyjmująca do realizacji.
 • Dodano uprawnienia do dokumentacji elektronicznej (Dokumentacja elektroniczna – modyfikacja ustawień wytwarzania, Przeglądarka dokumentacji elektronicznej – import, eksport, wydruk, usuwanie dokumentu).
 • Dodano możliwość wyłączenia obowiązkowości pola data urodzenia w danych pracownika.
 • Dodano możliwość wyszukiwania danych firmy po numerze NIP z GUS w poradni konsultcyjno – diagnostycznej.
 • Poszerzono możliwość tworzenia nowej karty marynarza na podstawie ostatniej karty oraz kopii karty.
 • Dodanie możliwości wystawienia rachunku bezpośrednio z poziomu karty badania marynarza.
 • Dodano mechanizm otwierania rejestru profilaktycznego po zebraniu wpisu do niego w celu weryfikacji dla rejestrów dziennych.
 • Dodano znacznik [rachunek_data_platnosci] w szablonach email.
 • Dodano możliwość integracji z systemem CGM Clininet.
 • Dodano funkcję zmieniającą status zdarzenia medycznego, w przypadku wprowadzenia zmian w karcie badania dla karty badania profilaktycznego oraz dla wizyty ogólnolekarskiej.
 • Utworzono możliwość zbiorowej wysyłki zdarzeń medycznych.
 • Dodano “Orzeczenie dla kandydata na strażaka ochotniczej straży pożarnej”. Dostosowano widok interfejsu.