Aktualizacja SoftMedica od wersji 25.22 do wersji 25.29

Szanowni Państwo,

od dnia 11.08.2022 jest sukcesywnie udostępniana aktualizacja dla sytemu SoftMedica.

Poniżej zestawienie zmian od wersji 25.22 do wersji 25.29:

Poprawiono:

 – Poprawiono mechanizm nowego licencjonowania systemu SoftMedica.

 – Poprawiono mechanizm zakładania karty badania na podstawie ostatniej.

 – Poprawiono działanie mechanizmu okresu między badaniami dla danego przedsiębiorstwa w karcie sanitarno-epidemiologiczej.

 – Poprawka w interfejsie druku psychologicznego Zaświadczenia SW.

 – Poprawiono błędy występujące przy zapisie wizyty ogólnolekarskiej.

 – Poprawiono załącznik do faktury w przypadku ryczałtu.

 – Poprawiono nadawanie numerków w momencie, gdy użytkownik ma przypisaną kolejkę.

 – Poprawiono działanie opcji „Ukrywanie niedostępnych raportów” .

 – Zmodyfikowano sposób filtrowania kart badań do rozliczenia (zakres dat, Stronicowanie, Rozlicz według daty wykonania badania/konsultacji). System filtruje karty badań po naciśnięciu enter.

 – Poprawiono plik eksportu do enovy.

 – Zmieniono panel logowania do systemu SoftMedica.

Dodano:

– Dodano opcję „Księgi podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych” spod opcji „Rejestry”.

– Dodano opcję „Księgi odwołań od orzeczeń uczniów”.

– Dodano opcję „Księgi odwołań od orzeczeń pracowników”.

– Dodano możliwość eksportu załączników: powiązanych z przedsiębiorstwem, a także opcjonalnie – załączników powiązanych z pracownikami przedsiębiorstwa.

– Dodanie uprawnienia do „Oczekujące karty badań – dla lekarza”.

– Dodano możliwość sortowania danych w Punkcie Pobrań na zakładce Odebrane.

– Dodano w panelu Rachunki możliwości wydruku koperty w formacie C4, C5 oraz C6

– Dodano możliwość wydruku recepty w postaci papierowej.

– Dodano możliwość wypełnienia i podpisania za pomocą tabletu do podpisu biometrycznego „Wniosku o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną”.

– Dodano możliwość resetowania oraz nadawania liczby porządkowej w indywidualnych, dziennych plikach rejestrów podpisywanych tabletem.

– Dodanie nowej pozycji pod prawym przyciskiem myszki „Skierowanie na badania laboratoryjne”.

– Dodano funkcję zmieniającą status zdarzenia medycznego, w przypadku dodania/usunięcia rozpoznania lub procedury w wizycie ogólnolekarskiej

– Dodano – możliwość exportu faktur do systemu księgowego CGM

Z poważaniem,

Dział Realizacji Zespołu SoftMedica Oprogramowanie Medyczne.