Aktualizacja SoftMedica od wersji 25.22 do wersji 25.37

Szanowni Państwo,

od dnia 20.01.2023 będzie sukcesywnie udostępniana aktualizacja dla sytemu SoftMedica.

Poniżej zestawienie zmian od wersji 25.22 do wersji 25.37:

Dodano:

1.Rozbudowa modułu badania ogólnolekarskie o informacje na temat dostępności produktów w aptekach. **Aby zmiana była widoczna należy wcześniej zaktualizować bazę leków PharmIndex.**
2. Dodano możliwość archiwizacji wpisów w słowniku „Rodzaje badań profilaktycznych”
3. Dodanie możliwości wyszukiwania i otwierania załączników dla pacjenta z górnej belki programu za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+F5.
4. Dodanie możliwości wyszukiwania po numerze NIP w panelu Rachunki.
5. Dodanie możliwości wypełnienia pola data następnego badania w orzeczeniu niepełnosprawnego z inną datą niż w orzeczeniu profilaktycznym.
6. Dodanie badań ogólnolekarskich do widoczności pod opcją wizyt, umożliwia sprawdzenie w przejrzysty sposób m.in. statusu wizyty oraz daty wykonania.
7. Dodanie opcji wydruku w formacie A5 dwóch orzeczeń: Orzeczenie policjanta oraz Orzeczenia policjanta powracającego ze służby za granicą.
8. Dodanie informacji o użytkownikach wykorzystujących dany moduł w przypadku, gdy aktualnie wykorzystane są wszystkie dostępne stanowiska. Osoba, próbująca uruchomić moduł ma możliwość sprawdzenia przez kogo zajęte są stanowiska (imię i nazwisko użytkownika oraz adres IP).
9. Dodanie w badaniu ogólnolekarskim wyliczenia wskaźnika BMI.
10. Dodanie nowej stawki VAT 5% do wybory w przypadku wystawiania faktury.
11. Dodano do karty badania fizjoterapeutycznego pola wyboru kodu klasyfikacji ICF.
12. Zmiana pod pacjentem pod prawym przyciskiem myszy w opcjach Czynne poradnictwo oraz Patologia zawodowa. Automatyczne uzupełnienie przedsiębiorstwa i stanowiska pracy.
13. Dodano możliwość czyszczenia powiązania firmy z SoftMedica ze skierowaniem.com. Opcja dostępna dla osób z funkcją administratora.
14. Dodanie możliwości konfiguracji ustawień platformy P1 z poziomu użytkownika pod opcją Narzędzia/ Ustawienia/ Platforma P1.
15.**Zmiana w nazewnictwie generowania kart badań. Zmiana widoczna dla każdego użytkownika gdy w ustawieniach użytkownika jest zaznaczona opcja generuj wydruki pdf w bazie danych lub/ i na dysku.**

Poprawiono:

1. Poprawienie opcji druku dokumentacji elektronicznej.
2. Dostosowanie wydruku faktury vat do specyfikacji protokołu POSNET dla drukarek online.
3. Poprawka przy tworzeniu karty badania profilaktycznego na podstawie skierowania ucznia z systemu skierowanie.com
4. Poprawienie problemu z odznaczaniem jako nierozliczone badań i konsultacji zapłaconych.
5. Poprawka w czasie wczytywania rachunków z wykonaną większą ilością badań.
6. Zmiana mechanizmu wystawiania korekty faktur umożliwiająca późniejsze zafakturowanie wycofanych pozycji.

Z poważaniem

Dział Realizacji Zespołu SoftMedica Oprogramowanie Medyczne.