Certyfikat ZUS – Informacja

Szanowni Klienci,

przypominamy, że certyfikat ZUS dla lekarzy jest ważny 5 lat. Po tym okresie wygasa i konieczne jest pobranie nowego.

Jak sprawdzić na PUE ważność certyfikatu ZUS dla lekarzy

Okres ważności mogą Państwo sprawdzić z poziomu oprogramowania SoftMedica.

Należy na koncie lekarza wybrać opcję Narzędzia/ Ustawienia użytkownika/ zakładka certyfikat ZUS/ Informacja. Wówczas wpis „Nieważny po” informuje nas o dacie ważności certyfikatu.

Drugą opcją jest sprawdzenie okresu ważności certyfikatu na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce Certyfikaty.

W oknie głównym wyświetla się informacja o dacie ważności certyfikatu. Jeśli certyfikat wygasł, to w oknie pojawia się komunikat: „Nie masz ważnego certyfikatu. Możesz wystąpić o jego wydanie”.

Na 14 dni przed upływem ważności certyfikatu ZUS informuje poprzez SMS-em lub mailem (według danych kontaktowych, które zostały podane przy wnioskowaniu o poprzedni certyfikat) o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu.

Jak wystąpić o certyfikat ZUS

Na 28 dni przed upływem ważności certyfikatu można złożyć wniosek o wydanie kolejnego – ważnego na 5 lat. Nowy certyfikat można pobrać w każdej chwili, nie ma na to terminu. Aby wystąpić o nowy certyfikat:

  1. Zaloguj się na PUE ZUS i przejdź do zakładki Lekarz, a następnie otwórz okno Certyfikat ZUS.
  2. Wyświetli się komunikat, że certyfikat jest nieważny lub że zbliża się termin wygaśnięcia certyfikatu. Wybierz przycisk [Tak, chcę dostać certyfikat].
  3. Wyświetli się okno z danymi. Imię i nazwisko lekarza uzupełnią się automatycznie.
  4. Podaj e-mail lub telefon oraz ustal hasło.
  5. Zaakceptuj regulamin.
  6. Kliknij przycisk [Wyślij wniosek] i zatwierdź otrzymany komunikat. Certyfikat zostanie wystawiony w ciągu kliku minut.

Jak pobrać certyfikat ZUS

Po otrzymaniu informacji, że certyfikat jest gotowy:

  1. w zakładce Certyfikaty ZUS pobierz plik z certyfikatem,
  2. zapisz certyfikat na swoim komputerze w miejscu, gdzie będzie można z niego łatwo korzystać.

Plik z certyfikatem można pobrać tylko raz. Można go przenieść na nośnik zewnętrzny, np. pendrive, lub zapisać w innym miejscu, na innym komputerze, gdzie lekarz wystawia e-ZLA.

Jeżeli certyfikat wygaśnie, a lekarz nie pobierze nowego, to nie będzie mógł podpisywać dokumentów certyfikatem ZUS. Zwolnienia lekarskie lekarz może podpisywać również za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.