SoftMedica Gabinet

Moduł pozwalający na szybkie i intuicyjne ewidencjonowanie wizyty ogólnolekarskiej. Układ danych w interfejsie w przejrzysty sposób prezentuje informacje z wizyty, min. in.:

 • Historia ostatnich wizyt.
 • Czynniki ryzyka i wywiady.
 • Wywiad.
 • Badanie fizykalne.
 • Rozpoznanie.
 • Różne formaty wydruku.
 • Wytwarzanie dokumentacji elektronicznej EDM.
 • Możliwość załączania dokumentów do kartoteki pacjenta.

Użytkownik może stworzyć swoje własne szablony opisowe, dzięki czemu wypełnianie dokumentacji jest szybkie i ergonomiczne.

Moduł daje możliwość wystawienia recept. Użytkownik może skorzystać z bazy danych leków .

Wybrane cechy:

 • Dostęp do aktualnej bazy leków.
 • Opisy leków, informacje o cenach oraz poziomie refundacji.
 • Recepty pro auctore, pro familia, rpw.
 • Możliwość definiowania puli recept.
 • Możliwość zduplikowania recepty.
 • Zalecenia dla pacjenta w zakresie dawkowania i podawania leków.

Moduł daje możliwość sprawdzenia statusu pacjenta w bazie eWuś.

UWAGA! SoftMedica Gabinet nie obsługuje rozliczeń z NFZ.

Wydruki dostępne w module

 1. Recepta
 2. Podsumowanie wizyty
 3. Zalecenia dla pacjenta

Screeny z modułu