Jak ustawić badanie przedmiotowe domyślnie jako norma?

Wraz z wprowadzeniem nowej karty badania profilaktycznego na zakładce badanie przedmiotowe mamy do wyboru trzy opcje:

  • nie badano,
  • badano – norma,
  • badano – patologia.

W związku z tym wprowadziliśmy możliwość definicji domyślnej opcji która będzie ustawiana przy tworzeniu karty badania profilaktycznej.

Aby ustawić domyślną wartość należy zalogować się do programu używając konta administracyjnego lub innego posiadającego uprawnienia do zmiany ustawień, a następnie z menu górnego wybrać Narzędzia oraz opcję Ustawienia. Przejść na zakładkę badanie przedmiotowe i zaznaczając patologie ustawić domyślnie nie badano lub odznaczając ustawić domyślnie norma. Po zakończeniu wprowadzania zmian zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.