Jaki jest domyślny login i hasło?

Podczas instalacji programu SoftMedica automatycznie tworzone jest konto administracyjne, które służy między innymi do wstępnej konfiguracji systemu.

Dane do logowania to:

Login: admin
Hasło: test

Ważnym jest aby domyślne hasło zostało niezwłocznie po zakończeniu konfiguracji zastąpione (możliwie trudnym) własnym hasłem.