KOMUNIKAT: Aktualizacja polityki bezpieczeństwa skierowanie.com

Użytkownicy systemu skierowanie.com oraz szkoła.skierowanie.com.

Informujemy, że od dnia 20.08.2020 wprowadzamy nowe zabezpieczenia w zakresie dostępu do kont.
Zmiana podyktowana jest koniecznością podniesienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Co się zmienia?

  • Logowanie do kont polegać będzie dodatkowo (oprócz loginu i hasła) na podaniu jednorazowego kodu, który będzie przesyłany automatycznie
    na adres e-mail podany podczas rejestracji. Kod ważny jest przez 15 minut.
  • System wymuszać będzie okresową zmianę hasła dostępu, raz na 30 dni.

Co planujemy w niedalekiej przyszłości?

  • Każdy Klient, który będzie chciał, może wdrożyć dodatkowe zabezpieczenie polegające na zestawieniu bezpiecznego połączenia VPN,
    między swoją infrastrukturą a systemem skierowanie.com.
  • Każdy klient korporacyjny może migrować system skierowanie.com do swojej infrastruktury IT. Szczegóły operacji na infolinii.


Zespół skierowanie.com