Aktualne podstawy prawne w drukach ustawowych

Szanowni Państwo,
w związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi aktualnych podstaw prawnych na drukach ustawowych, przedstawimy poniżej stanowisko naszej firmy.

Wzory druków orzeczeń lekarskich są określane przez Ministra Zdrowia w postaci załączników do publikowanych w Dziennikach Ustaw rozporządzeń.
W przypadku ukazania się takiego wzoru druku staje się on obowiązujący z chwilą wejścia w życie danego aktu prawnego. Od tego momentu nie ma możliwości ingerowania w jego treść i układ, a więc adresaci tej normy prawnej są nią związani z uwagi na powszechnie obowiązujący charakter aktu prawnego. Praktyką jest, że ustawodawca co pewien czas publikuje kolejne dzienniki z tekstami jednolitymi ustaw, które zawierają podstawę prawną zawartą we wzorach druków orzeczeń. W związku z tym sytuacja w zakresie metryk ustaw zmienia się zasadniczo po publikacji takiego tekstu. Od tego momentu powołanie się na dany akt prawny zawsze zawiera aktualną metrykę z numerem Dziennika Ustaw z tekstem jednolitym, a w przypadku kolejnych zmian w tych ustawach zamieszcza się również dopisek „z późniejszymi zmianami”.

Nasze stanowisko jest oparte na opinii Departamentu Zdrowia Publicznego MZ z dnia 27.06.2016 roku, a mianowicie: „…w przypadku podawania metryk aktu prawnego w przedmiotowych orzeczeniach lekarskich, należy przytaczać prawidłowe metryki aktów dotychczas ogłoszonych w dziennikach promulgacyjnych”. Jednakże stwierdzono równocześnie, że: „… w sytuacji przytoczenia nieaktualnych metryk dziennika ustaw, nie stanowi to przeszkody formalnej do honorowania tych orzeczeń
W podsumowaniu opinii Ministerstwa zawarto wniosek, że przytaczanie nieaktualnych metryk aktów prawnych w wydawanych orzeczeniach lekarskich przez uprawnionych lekarzy nie stanowi problemu natury prawnej.
Reasumując należy stwierdzić, że właściwą praktyką jest zmienianie numerów Dzienników Ustaw w drukach orzeczeń wraz z ukazującymi się w Dziennikach Ustaw aktualnymi tekstami jednolitymi. Niemniej użycie orzeczeń z numerami dzienników ustaw zawartymi w pierwotnych wzorach druków nie powinno skutkować odrzucaniem orzeczeń przez ich docelowych odbiorców tj. pacjentów czy pracodawców.

Dodatkowo przesyłamy odnośniki do opinii z portalu medycyny pracy:
https://medycynapracyportal.pl/2018/03/19/skierowanie-na-badanie-a-numer-dziennika-ustaw/
https://medycynapracyportal.pl/2018/02/22/podstawa-dokonania-zmian-we-wzorach-drukow-orzeczen-o-zdolnosci-pracy/

Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oprogramowanie SoftMedica umożliwia zmianę podstawy prawnej w druku orzeczenia. Ze względu na szczególne okoliczności (odrzucanie przez część organów orzeczeń o właściwych podstawach prawnych) umożliwienie takiej opcji realizowane jest na pisemny wniosek klienta, przesłany na adres serwis@softmedica.pl. Orzeczenie po zmianie nie podlega kolejnym modyfikacjom i nie może być stosowane zamiennie ze standardowym orzeczeniem udostępnionym w ramach opieki autorskiej. W ramach rocznej opieki autorskiej klient ma prawo do jednorazowej bezpłatnej usługi udostępnienia standardowego wzoru druku. Kolejne zmiany tego samego druku (nie wynikające z przepisów prawa) zostaną obciążone opłatą w wysokości 250 zł brutto.