Aktualizacja SoftMedica S 0.21.34.MMKS

Szanowni Klienci

Dnia 29 czerwca 2020 r. została wydana aktualizacja dla sytemu SoftMedica
Nowa wersja oprogramowania oznaczona jest: S 0.21.34.MMKS , natomiast wersja bazy danych oznaczona: 1.5.611


  Poprawiono:
 • wyświetlanie informacji o powiązanym pakiecie w karcie badania marynarza oraz karcie badania licencja/broń
 • ustawienia danych kontrahenta w dokumencie JPK_VAT (3)
 • zaznaczanie pozycji w panelu rachunki
 • proces aktualizacji bazy leków PharmIndex
 • wyświetlanie informacji o zleconych lekach na e-recepcie
 • zapis karty badania kierowcy przy dodanym dodatkowym orzeczeniu
 • dodawanie zdefiniowanych opisów w rachunkach
 • wyłączanie się zaawansowanego filtru w panelu rachunki
 • wystawianie podpisu z tabletu biometrycznego do druku ze zmienioną orientacją

  Dodano
 • możliwość zaznaczania i usuwania kilku wpisów naraz w księdze zabiegów leczniczych
 • szyfrowanie e-faktur
 • pole z symbolem świadczenia w karcie laboratoryjnej
 • kolumnę nr telefonu w panelu orzeczone karty badań
 • możliwość przeglądania załączników z poziomu wizyty
 • wysyłanie orzeczeń podpisanych certyfikatem do systemu skierowanie.com
 • możliwość wysyłki e-orzeczeń z karty profilaktycznej, sanitarno-epidemiologicznej oraz kierowców

Z poważaniem,
Zespół SoftMedica Oprogramowanie Medyczne