Aktualizacja klasyfikacji PKWiU.

Dzień dobry,

 

Szanowni klienci, w związku ze zmianą w przepisach obowiązującą od 1 lipca 2020 PKWiU 2008 zostało zastąpione nomenklaturą scaloną CN oraz PKWiU 2015.
Przypominamy o możliwości zmian w oprogramowaniu SoftMedica w niżej podanych miejscach.

  • dodanie/zmiana opisów rachunków: Zakładka „Widok” > „Słowniki” > „Opisy rachunków”;
  • wybór „domyślnego opisu rachunku”: Zakładka „Narzędzia” > „Ustawienia” > „Rozliczenia” > „Domyślny opis rachunku” (opcje do wyboru dostępne po wcześniejszym dodaniu pozycji w słowniku – instrukcja powyżej);
  • dodanie automatycznego dopisku o zwolnieniu z podatku VAT: Zakładka „Narzędzia” > „Ustawienia” > „Rozliczenia” >
    „Automatyczne dodawanie dopisku o zwolnieniu z podatku VAT” (wartość można wpisać ręcznie po zaznaczniu „ptaszka”);
  • przypisanie wartości do poszczególnych badań: Zakładka „Widok” > „Słowniki” > „Rodzaje badań” > Wybór badania > „Zmień” > „PKWiU”.
      Serwis SoftMedica