Aktualizacja SoftMedica do wersji 25.58

Szanowni Państwo,

od dnia 08.08.2023 będzie sukcesywnie udostępniana aktualizacja dla systemu SoftMedica. Poniżej zestawienie zmian do wersji 25.58

Dodano:

  • dodano pod przyciskiem wydruku dodatkowego orzeczenia „pod plusikiem” nowe zaświadczenie dla pielęgniarki/ położnej
  • dodano pod przyciskiem wydruku dodatkowego orzeczenia „pod plusikiem” nowy druk „Zaświadczenie strażaka – Szkoła Główna Służby Pożarniczej”
  • dodano pod prawym przyciskiem myszy druk Ankieta wysiłek głosowy (VHI)
  • dodano opcję „Pilne” w przypadku wysyłki e-skierowania
  • dodano możliwość wydruku e-skierowania przez użytkowników nie posiadających dostępu do platformy P1
  • dodano w panelu pracownika kolumnę z klasyfikacją
  • dodano na orzeczeniu funkcjonariusza opcję stosowania szkieł korekcyjnych
  • przeniesienie „pod plusik” druków dla egzaminatora, instruktora, inspektora, aplikanta komorniczego, asesora komorniczego, komornika sądowego, aplikanta sędziego, sędziego, aplikanta prokuratora, prokuratora, kuratora sądowego, dyrektora, prezesa, kursanta oraz dodanie filtru wyszukiwania odpowiedniego orzeczenia/zaświadczenia
  • dodano opcję generowania dokumentacji elektronicznej z modułu logopedy
  • dodano lp. w zrzucie z aparacikiem w wizytach w orzeczonych i oczekujących kartach badań, w kartach badań do rozliczenia, w rachunkach, w przedsiębiorstwach oraz pracownikach
  • dodano dodatkowe opcje pod prawym przyciskiem myszy w module Rachunków (Oznacz jako zapłacona, Zaznacz, Odznacz, Zaznacz wszystko, Usuń zaznaczenia, Odwróć zaznaczenia)
  • dodano kolumny na widoku kart badań do rozliczenia z informacją o typie umowy i numerze umowy
  • dodano informację o wersji oraz dacie ostatniej pobranej aktualizacji bazy leków PharmIndex
  • dodano do domyślnego zestawu badań i konsultacji nowe typy kart: dla karty kierowcy, karty badania na broń oraz karty badania na licencję
  • dodano możliwość, aby domyślny zestaw badań i konsultacji dotyczył również zakładania karty badania na podstawie ostatniej
  • zoptymalizowano zaznaczanie kategorii w karcie kierowcy – automatyczne zaznaczenie kategorii na pierwszej stronie powoduje wybranie pozycji na zakładce Orzeczenie
  • dodano do szybkiego wydruku orzeczenia oraz zaświadczenia z „pod plusika”
  • dodano możliwość podpisywania rejestrów psychologicznych za pomocą tabletu do podpisu biometrycznego (po wcześniejszym zgłoszeniu do serwisu)
  • dodano pole znacznika czasu w wyszukiwarce dokumentacji elektronicznej
  • dodano przycisk ICD 10 przy polu Rozpoznanie na zakładce Zakres badań poszerzonych karty badania profilaktycznego i karcie badania kierowcy
  • dostosowano zmiany do wizyty i szablonu okulistycznego oraz laryngologicznego w części badań dla kierowców

Poprawki:

  • zmiany w e-ZLA wystawianych na opiekę (zmiana umiejscowienia i nazwy danych ubezpieczonego, dodanie opcji wyboru osoby z poza listy pobieranej z ZUS, dodanie opcji Wyczyść)
  • poprawka problemu z blokującymi się modułami
  • zmienia nazewnictwa w modułach specjalistów oraz w orzeczeniach dostępnych pod pluskiem oraz w przypadku włączonej dokumentacji elektronicznej na przycisk „Generuj dok. elektroniczną”
  • zoptymalizowano wizualnie zakładkę danych ogólnych w karcie kierowcy
  • dostosowanie wartości domyślnych karty kierowcy do nowego interfejsu
  • zmiana sposobu aktualizacji Zdarzenia Medycznego. Ograniczono listę Zdarzeń Medycznych, do zdarzeń wystawionych przez zalogowanego użytkownika.
  • poprawka w generowaniu dokumentacji elektronicznej z zamkniętej wizyty ogólnolekarskiej
  • poprawka w blokowaniu karty, przy przelogowaniu użytkownika
  • poprawka w wyświetlaniu słownika kodów ICF
  • dodanie walidacji kodu pocztowego podczas wysyłki e-ZLA
  • poprawka w resetowaniu lp. w rejestrach orzeczeń podpisywanych tabletem
  • zmiana w raporcie „Specjaliści i wykonane badania w okresie” w uwzględnianiu zleconych w karcie na broń, konsultacji psychiatrycznych
  • poprawki w nazewnictwie w Słownikach odpłatności za lek oraz Typów druków i wiadomości
  • poprawka przy przenoszeniu pracownika z przypisanymi pakietami
  • poprawka przy zakładaniu karty profilaktycznej w przypadku zmiany klasyfikacji pracownika
  • dodanie komunikatów eWuś w przypadku blokady bądź nieprawidłowo wpisanego hasła
  • przeniesienie druków z górnej belki z opcji Ankiety pod opcję Druki
  • ukrycie na górnej belce opcji Poradnie oraz Wizyty, są one już widoczne na panelu startowym
  • dostosowanie widoczności druków z górnej belki z zakładki Rejestry do udzielonej licencji oraz zakresu uprawnień.
  • dostosowanie widoczności wartości słownikowych do modułów dostępnych w licencji oraz nadanych uprawnień
  • dostosowanie widoczności opcji Autoryzacja załączników do udzielonej licencji
  • modyfikacja mechanizmu generowania raportów w formacie xlsx
  • poprawka problemu z wysyłką orzeczenia do skierowanie.com w przypadku wcześniejszego wydruku innego zaświadczenia niż orzeczenie profilaktyczne
  • poprawka w wyświetlaniu dłuższych fraz w karcie kierowcy
  • poprawka we wpisie do rejestru dla kierowania pojazdem uprzywilejowanym
  • dodano funkcjonalność otwierania dokumentacji elektronicznej z zakładki Badania niezwiązane z pod przycisku F9