Aktualizacja SoftMedica do wersji 25.73

Szanowni Państwo,

Od dnia 28.03.2024 r. (po godz. 16:00) zostanie Państwu udostępniona aktualizacja dla systemu SoftMedica.

Poniżej zestawienie zmian do wersji 25.73:

Dodano:

* dodano opcję Importu pomiędzy kartami kierowcy i profilaktyczną (na zakładce  Badania podmiotowego oraz Badania przedmiotowego)

* dodano możliwość podpisu za pomocą tabletu i wysyłki mailowej zaświadczenia osoby niepełnosprawnej

* dodano dla modułu wielulokalizacji filtrowania rachunków po lokalizacji wykorzystując filtr zaawansowany

* wydzielono dla modułu wielulokalizacji raportów takich jak: księga główna, zestawienia rachunków w okresie (Finanse/ Rozliczenia), widoczność raportów i potwierdzeń księgowych

* dodano przycisk anulowania dokumentacji elektronicznej w wyszukiwarce dokumentacji elektronicznej (opcja dostępna pod uprawnieniniem prostym „Przeglądarka dokumentacji elektronicznej – anulowanie”)

* dodano „Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej” w Oczekujących kartach badań

* dodano opcję Pokaż hasło przy wysyłce orzeczenia profilaktycznego

* uproszczono mechanizm dodawania kilku kodów ICD10 bądź ICD9 w module Gabinet

Poprawiono:

* zmieniono mechanizm działania opcji Rachunek w kartach badań w przypadku dolecenia kolejnych badań po wystawieniu pierwszego rachunku po ponownym kliknięciu na rachunek na fakturze pojawią się tylko nowe dolecone pozycje

* poprawiono korygowanie faktur dla cennika ogólnego

* aktualizacja struktury JPK FA oraz JPK_V7M i JPK_V7K

* poprawiono w zaczytywaniu danych w fakturach wystawionych z poziomu terminarza z modułu ePłatności

* zmieniono kolejność wykonywania archiwizacji, kopia jest wykonywana po wymuszeniu zamknięcia wszystkich zakładek

* zoptymalizowano czas ładowania listy dokumentacji elektronicznej

* poprawiono dostosowanie widoczności rejestrów psychologicznych z opcji Rejestry

* optymalizacja czasu ładowania załączników dla firm z opcji Przedsiębiorstwa/ Zmień/ Załączniki/ Eksport załączników

* zmodyfikowano Wyszukiwanie w GUS  w przypadku kilku firm pod jednym numerem NIP

* przeniesiono opcję Wartości domyślne – pracownik do słowników

* dostosowano widoczność uprawnień prostych do licencji klienckiej

* poprawiono działanie przycisku podpowiedzi F2 w module szczepień

* naprawiono problem z wysyłką zdarzeń medycznych dla błędu „Podana data podpisu nie może być większa niż bieżąca data systemowa”.

* zmieniono sposób ustawienia autopodpowiedzi w przypadku krótszych imion

* poprawiono wyszukiwanie krótszych nazw leków w PharmIndex