Aktualizacja SoftMedica od wersji 0.25.37 do 0.25.49

Szanowni Państwo,

od dnia 19.04.2023 będzie sukcesywnie udostępniana aktualizacja dla sytemu SoftMedica. Poniżej zestawienie zmian od wersji 25.37 do wersji 25.49:

Dodano:

  1. Zmiana wzoru karty badania kierowcy.
  2. Dodanie informacji o wskazaniach do wyboru odpłatności przy dodawaniu leku podczas wystawiania eRecepty.
  3. Dodanie uprawnienia „Badanie uwzględnione w rejestrze przyjęć” dla osób z inną funkcją niż Administrator.
  4. Dodanie możliwości podpisania dodatkowych druków za pomocą certyfikatu ZUS: karty badania sanitarno – epidemiologicznego + orzeczenia; karty badania na licencję + orzeczenie; karty badania na broń + orzeczenie; karta kierowcy + orzeczenie.
  5. Dodanie możliwości zapisania widoku tabeli w postaci pliku XLSX. Funkcjonalność dostępna jest po naciśnięciu przycisku z „aparacikiem” (w panelu przedsiębiorstw, pracownicy, kierowcy, personel, broń/ licencja, stomatologia, POZ/ Gabinet, marynarze).
  6. Dodanie możliwości tworzenia karty na podstawie ostatniej w module rehabilitacji.
  7. Dodanie opcji Import w trzech zakładkach, osobno w zakładkach Rehabilitacja Zawodowa oraz Rehabilitacja zawodowa – Lekarz Rehabilitacji oraz Wywiad.
  8. Dodanie pod opcją rejestry na górnej belce nowego rejestru o nazwie „Księga wizytacji stanowisk pracy”.
  9. Dodanie rejestru wydanych orzeczeń kierowców z możliwością podpisu na tablecie, dostępnego w Widok/Rejestr wydanych orzeczeń – kierowcy.
  10. Dodanie w wizycie psychiatrycznej nowego orzeczenia psychiatrycznego – materiały wybuchowe do celu cywilnego.
  11. Dodanie możliwości zabezpieczenia hasłem raportu wysyłanego mailem: „Wygasające badania w okresie dla firmy”.
  12. Dodano możliwość wystawienia zwolnienia dla pacjenta niezarejestrowanego w programie.
  13. Dodanie nowej funkcjonalności tworzenia karty badania na podstawie ostatniej w modułach badań na broń oraz badań na licencję.
  14. Dodanie w karcie stomatologicznej możliwości wprowadzania zabiegów bez wskazywania konkretnego zęba.
  15. Dodano możliwość wystawiania recept z poziomu karty stomatologicznej.
  16. Dodano możliwość ustawienia pieczątki dla druku MZ/I dostępnego w programie z górnej belki z zakładki Druki.
  17. Dodano możliwość zapisywania karty marynarza bez uzupełniania pól: data ważności oraz numer świadectwa zdrowia.
  18. Dodanie domyślnej daty następnego badania w orzeczeniu niepełnosprawnego na datę z karty profilaktycznej.
  19. Zmieniono nazewnictwo na „Generuj dokumentację elektroniczną” w modułach wizyt. specjalistycznych i ogólnolekarskich w przypadku włączonej dokumentacji elektronicznej.
  20. Dodanie nowego loga SoftMedica w raportach generowanych z systemu SoftMedica.
  21. Dodanie opcji bindowania danych z pól (dowód osobisty seria i numer oraz miejsce urodzenia) w karcie psychologicznej.
  22. Dodanie możliwości logowania LDAP z poziomu terminarza.
  23. Zaktualizowano bazę kodów pocztowych.
  24. Dodano standardową listę stanowisk w module marynarzy.

Poprawiono:

  1. Zoptymalizowano czas wczytywania ustawień użytkownika.
  2. Poprawiono ustawienie odpłatności leku przy edycji recepty.
  3. Poprawka w umowach. Umowa stanie się aktywna i tym samym zmieni kolor z czerwonego na czarny dopiero od momentu jej obowiązywania, tj. od danej daty.
  4. Zmieniono, wystawianie zwolnienia na opiekę, program nie wymaga podania jednostki chorobowej.
  5. Poprawiono błąd związany z dodawaniem wielu zwolnień przy błędnej walidacji dokumentu eZLA.
  6. Poprawiono błąd powiązany ze zmianą danych na zwolnieniu.
  7. Poprawiono wysyłkę faktur mailem w przypadku tej samej nazwy przedsiębiorstwa.
  8. Poprawka w zaczytywaniu listy badań i konsultacji w karcie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  9. Poprawka w eksporcie całej dokumentacji elektronicznej (opcja eksport jako oddzielne pliki)
  10. Poprawka w ustawieniach domyślnego formatu rachunku dla ustawień dedykowanych generowanych z pliku config.
  11. Poprawka w skalowaniu okna „Wniosku o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną”.
  12. Poprawka w zwalnianiu blokady w module Rachunki.
  13. Poprawka eksportu załączników z danego przedsiębiorstwa.
  14. Poprawka w uprawnieniach do modułu badań na broń i licencję.
  15. Zoptymalizowano czas wczytywania zakładki z listą zdarzeń medycznych, z listą badań w wizycie ogólnolekarskiej , badań niezwiązanych.