Zapraszamy do zakupu książki „Badania lekarskie kierowców”

Portal Medycyna Pracy przedstawia poradnik o badaniach lekarskich kierowców

Tytuł publikacji: „Badania lekarskie kierowców”

Poradnik dla lekarzy uprawnionych do badań lekarskich kierowców i dla lekarzy medycyny pracy. Wydanie II, Aktualizacja 2023.

192 stron, format B5, miękka oprawa

Wydawca – Medycyna Pracy Portal – SoftMedica

Po 7 latach ukazało się II wydanie poradnika o badaniach lekarskich kierowców w wersji papierowej. Od dnia wydania pierwszej wersji książki w 2016 roku dokonano zmian w wielu przepisach; ukazały się dwa całkiem nowe rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, jak również opublikowano sześć rozporządzeń zmieniających. Pamiętać należy także o zmianach wprowadzonych w ustawie o kierujących pojazdami, ustawie o transporcie drogowym, a także przepisach wynikających z Kodeksu pracy. W zawartości poradnika poza wieloma zmianami w dotychczasowej treści pojawiły się również nowe rozdziały dotyczące całkiem nowych przepisów np. o badaniach uczniów i słuchaczy kursów zawodowych, kryteriach sercowo-naczyniowych, sposobie prowadzenia dokumentacji i wielu innych. Stąd pojawiła się konieczność zwiększenia objętości książki do 192 stron.

Tematyka

Badania lekarskie – prawo jazdy, transport drogowy, pojazdy służbowe, pojazdy uprzywilejowane, tramwaje, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, badania odwoławcze, badania kierowców skierowanych przez starostów. Orzecznictwo lekarskie w zakresie przeciwwskazań do używania pasów bezpieczeństwa. Koszty badań lekarskich. Badania uczniów i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych. Orzecznictwo lekarskie w zakresie przeciwwskazań do używania pasów bezpieczeństwa. Koszty badań lekarskich. Prowadzenie dokumentacji lekarskiej. Wzory druków.

Zapoznaj się ze szczegółami

Autorzy

dr n. med. Jacek Parszuto – Specjalista medycyny pracy
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla woj. pomorskiego
Redaktor naczelny Portalu Medycyna Pracy
Kierownik Działu Nadzoru i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku w latach 2005-2018
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w latach 2012-2019

dr n. med. Marcin Rybacki – Specjalista medycyny pracy
Kierownik Przychodni Chorób Zawodowych i Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi
Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi
Pierwszy Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

Oferta ważna do wyczerpania nakładu książki!