Aktualizacja SoftMedica S 0.22.88

Szanowni Klienci,

Dnia 18 sierpnia 2021 r. została udostępniona aktualizacja dla sytemu SoftMedica.
Nowa wersja oprogramowania oznaczona jest: S 0.22.88, natomiast wersja bazy danych oznaczona: 1.5.681.

Dodano:

 • Dodano mechanizm przekopiowywania danych w karcie badania marynarza do zakładki świadectwa międzynarodowego.
 • Dodano możliwość wprowadzenia uwag, które będą wyświetlały się w rejestrze wydanych orzeczeń profilaktycznych.
 • Dodano kolumnę na liście przedsiębiorstw „email do faktur”.
 • Dodano walidację specjalizacji lekarskich przy wysyłce e-Skierowania.
 • Dodano zaświadczenie spod plusika w karcie badania profilaktycznego „Zaświadczenie strażaka OSP”.
 • Dodano pola do uzupełnienia klauzuli RODO dla pracowników, która dostępna jest pod prawym klawiszem myszy na pracowniku, pozycja „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i medycznych”. W „Ustawienia” -> „Klauzula RODO” – ustawiamy klauzule.
 • Dodano możliwość prowadzenia wartości po przecinku w polu ilości składnika i ilości substancji czynnej w leku recepturowym.
 • Dodano komunikat o braku serii/numeru dokumentu tożsamości przy wystawianiu e-Recepty dla osoby nieposiadającej numeru PESEL.
 • Dodano możliwość wyszukiwania pracownika po numerze oraz serii dokumentu tożsamości.
 • Dodano funkcjonalność wywoływania słownika opisu spod przycisku F2 dla pól: „Rozpoznanie”, „Cel wydania zaświadczenia” dla Zaświadczeń > MZ/I, „Wynik badania” pole dostępne przy zlecaniu badania niezwiązanego.
 • Dodano pole tekstowe „Identyfikator PoNIP” w danych przedsiębiorstwa z włączoną opcją eksportu do systemu Prestiż w licencji.
 • Dodano informację o ilości opakowań leku w polu „Podgląd recepty” na zakładce „Recepty” w badaniu ogólnolekarskim.
 • Dodano kolumnę z informacją o wybranej wcześniej odpłatności dla leku, wartość wyświetla się po dodaniu leku w sekcji „SoftMedica – Pakiet recept”.
 • Dodano funkcjonalność rozdzielającą wgląd do dokumentacji elektronicznej dla psychologów i lekarzy. Opcja dostępna jest po kontakcie z działem serwisu.
 • Dodano zapis Zaświadczenia MZ/I do dokumentacji elektronicznej.
 • Dodano do filtru kart badań do rozliczenia kolumny rodzaj karty.

Poprawiono:

 • Poprawiono błąd przy próbie otwarcia szablonu wizyty psychologicznej.
 • Poprawiono wartości cennika w szablonie umowy edytowanego po imporcie innego szablonu.
 • Poprawiono pozycjonowania komponentów z grupy nadawania numeru orzeczenie i wyboru orzecznika.
 • Poprawiono pozycjonowania etykiety: Uwaga! Wydanie polecenia wydruku powoduje automatyczny zapis w bazie danych.
 • Poprawiono wyświetlanie cen badań w karcie badania z zaznaczoną opcją „Nie uwzględniaj rabatu”.
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu o niepowodzeniu operacji wysłania eFaktury.
 • Poprawiono wyświetlanie zdublowanych pozycji badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych. 
 • Poprawiono błąd przy nadawaniu numeru orzeczenia psychologicznego.
 • Poprawiono usuwanie plików tymczasowych tworzonych przy przeglądaniu dokumentacji.
 • Ukryto opcję „Pokaż kartę rozliczeniową” w panelu oczekujących i orzeczonych kart badań bez posiadanej licencji na moduł rozliczeniowy.
 • Ukryto kolumnę „Lokalizacja” w sekcji Oczekujące karty badań w przypadku nieposiadania w licencji modułu Wielu Lokalizacji.
 • Dostosowano aplikację do Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA w wersji 1.3.2.
 • Dostosowano biblioteki do specyfikacji interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) w wersji 1.16.
 • Usunięto opcję „uwzględnij tylko orzeczenia z nadanymi numerami” generowanej w okienku rocznego sprawozdania dla lekarza MZ 35A.
 • Zmieniono opcje wybory „Przyjmowany do pracy” i „Zatrudniony” w panelu orzeczenia dla niepełnosprawnego spod plusika na pozycje „wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na pracę w godzinach nadliczbowych **”.

Z poważaniem,
Zespół SoftMedica Oprogramowanie Medyczne.