Aktualizacja SoftMedica S 0.22.7

Szanowni Klienci

Dnia 4 listopada 2020 r. została wydana aktualizacja dla sytemu SoftMedica
Nowa wersja oprogramowania oznaczona jest: S 0.22.7, natomiast wersja bazy danych oznaczona: 1.5.636


  Dodano:
 • Dodano orzeczenie lekarskie policjanta powracającego ze służby za granicą.
 • W oknie edycji pracownika dodano możliwość określenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dodano możliwość eksportu plików EDM w postaci jednego PDFa.
 • Dodano kolumnę ze statusem wysyłki orzeczenia na panelu „Orzeczone karty badań”.
 • Dodano funkcjonalność pobierania dokumentu anulowania eRecepty.
 • Dodano możliwość tworzenia wartości domyślnych dla wizyty komercyjnej.
 • Dodano przeglądarkę wcześniej wystawionych eRecept.
 • Dodano funkcję ustawiania szablonów leków recepturowych.
 • Dodano możliwość ustawienia pieczątki do orzeczenia policjanta i policjanta wracającego z zagranicy.
 • Dodano komórkę podmiotu wykonującego działalność leczniczą jako typ podmiotu przy wystawianiu eRecepty i eSkierowania.
 • Dodano funkcjonalność generowania raportów w formacie csv.
 • Aktualizacja biblioteki XYZMO Java SDK do wersji 4.700.0.2808.
 • Aktualizacja biblioteki JavaFX.
 • Dodano możliwość automatycznego tworzenia nowych rejestrów podpisów.
 • Dodano możliwość określenia identyfikatora miejsca pracy w danych serwisowych, niezbędnego do poprawnego wysyłania eSkierowań.
  Identyfikator miejsca pracy:
  • Jednostki – jest 2 cyfrowym kodem jednostki organizacyjnej, która jest V częścią kodu resortowego. Na stronie RPWDL jest to widoczne w Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.
  • Komórki – jest 3 cyfrowym kodem komórki, która jest VII częścią kodu resortowego. Na stronie RPWDL jest to widoczne w Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.
  • Praktyka lekarska/pielęgniarska – jest 3 cyfrowym kodem identyfikującym miejsce świadczenia
 • Zaktualizowano strukturę JPK VAT
 • Dodano możliwość wyboru lokalizacji w module Gabinet
 • Dodano możliwość wyboru lokalizacji dla nowych firm i pracowników
 • Dodano możliwość wyboru lokalizacji w panelu badań niezwiązanych
 • Dodano warunek dla uprawnienia „Hasło e-faktura”.
 • Dodano zabezpieczenie przy obsłudze eRecept dotyczącą braku hasła do certyfikatu.
 • Dodano funkcjonalność eSkierowania.
  Wystawienie eSkierowania:
  • Wystawienie eSkierowania.
  • Wydruk i ponowny wydruk kodu i klucza eSkierowania.
  • Przeglądanie historycznych eSkierowań pobranych z P1.
  • Anulowanie eSkierowania.
  • Pobranie dokumentu anulowania.

  Realizacja eSkierowania:
  • Odmowa realizacji eSkierowania.
  • Przyjęcie eSkierowania do realizacji.
  • Zgłoszenie informacji o braku w dokumentacji.
  • Rezygnacja z realizacji eSkierowania.
  • Zamknięcie realizacji eSkierowania.


  Poprawiono
 • Poprawiono wyświetlanie przycisku „Generuj” oraz pola „Hasło e-faktura”, aby było zależne od licencji użytkownika.
 • Zmieniono rejestry wydanych zaświadczeń podpisywane odręcznym podpisem elektronicznym.
 • Zmiana komunikatów w związku z niepowodzeniem wysłania eRecepty. Optymalizacja wydajności działania programu.
 • Poprawienie kodowania polskich znaków w pliku wygenerowanym z SoftMedici do systemu Optima.
 • Poprawiono opcję zaznaczania „rozliczono wszystkie badania” w panelu kart badań do rozliczenia.
 • Poprawiono wysyłanie eFaktur dla różnych firm o tej samej nazwie.
 • Poprawiono wysyłanie eZwolnień dla osób posiadających nr pesel zaczynający się od „0”.
 • Poprawiono sposób wyliczania daty następnego badania w orzeczeniach psychologicznych kierowców.
 • Zabezpieczono pole „Nazwisko” w danych pracownika, gdy wpisywane są wartości specjalne np. „'”.
 • Zabezpieczono pola dawkowania przy wystawianiu eRecepty, gdy nie wpisywana jest liczba całkowita.
 • Poprawiono wypełnianie pola „Nazwa i nr dokumentu tożsamości” w formularzu Zaświadczenie MZ/I jeżeli pracownik ma już te dane wprowadzone.
 • Poprawiono pozycjonowanie filtrów w panelu uprawnień.
 • Zoptymalizowano wydajność ładowania widoku kart badań przy włączonym ograniczeniu lokalizacji
 • Zoptymalizowano odczytywania statusu wizyt

Z poważaniem,
Zespół SoftMedica Oprogramowanie Medyczne