Jak zainstalować drukarkę fiskalną?

 2018-11-06

System SoftMedica współpracuje z drukarkami fiskalnymi komunikującymi się PC za pomocą protokołu Posnet (nie mylić z Thermal – starszym, nierozwijanym już protokołem firmy Posnet), ElzabSTX (nie mylić ze starszym Elzab) oraz Novitus. Poniżej przedstawiono czynności mające na celu instalację i konfigurację drukarki fiskalnej w systemie Windows: Konfiguracja drukarki fiskalnej Firmy …

Zmiana numeracji faktur dla nowego okresu rozliczeniowego

 2015-01-06

Szanowni Klienci, przypominamy, iż z początkiem roku należy zmienić numerację faktur. Aby to zrobić, numer pierwszej faktury należy wprowadzić ręcznie, kolejne numery system będzie nadawał automatycznie. Czynność należy powtórzyć dla każdego używanego formatu numeru faktury. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem. Dodatkowe informacje dotyczące numeracji dostępne są …

Jak stworzyć aneks umowy?

 2013-06-30

Opis funkcjonalności Funkcja Utwórz aneks umowy ma na celu automatyzację działań tworzących aneks umówy, tj. zamknięcie umowy aneksowanej i utworzenie jej kopii – aneksu umowy. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne. Data rozpoczęcia obowiązywania …

Jak automatycznie wygenerować aneksy dla umów wybranego typu?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowego tworzenie aneksów wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aneksowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji …

Jak automatycznie zmienić cenniki dla umów wybranego typu?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowej zmiany cenników wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aktualizowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu. Aktualizowana umowa zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aktualizowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania …

Jak automatycznie wygenerować aneksy umów?

 2013-06-28

Opis funkcjonalności Funkcjonalność służy do masowego tworzenie aneksów wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej. Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane. Warunki Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji i w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia obowiązywania aneksu. …

Jak zmienić numeracje rachunków?

 2013-06-03

Program SoftMedica pozwala numerować rachunki w dogodny dla klienta sposób, numer zawierać może np. [n]/AK/[mm]/[yyyy], gdzie: n – numer rachunku, mm – miesiąc, yyyy – rok, AK – dowolne znaki np. symbol jednostki, / – znak rozdzielający. Klient może definiować dowolne kombinacje numeracji nie wykorzystując wszystkich dostępnych danych (np. sam …

Co oznaczają cenniki ogólny oraz szczegółowy?

 2013-06-03

Program SoftMedica w każdej dostępnej wersji posiada wbudowany moduł rozliczeń, który pomaga klientom przy wystawianiu faktur/rachunków za wykonane usługi medyczne. Aby korzystać z rozliczeń każda z firm w programie powinna mięć przypisaną do siebie co najmniej jedną umowę (szablonową lub indywidualną). Przy definiowaniu cen w poszczególnych umowach mamy do czynienia …

Jak ustawić badanie przedmiotowe domyślnie jako norma?

 2013-06-03

Wraz z wprowadzeniem nowej karty badania profilaktycznego na zakładce badanie przedmiotowe mamy do wyboru trzy opcje: nie badano, badano – norma, badano – patologia. W związku z tym wprowadziliśmy możliwość definicji domyślnej opcji która będzie ustawiana przy tworzeniu karty badania profilaktycznej. Aby ustawić domyślną wartość należy zalogować się do programu …